Friday, March 6, 2009

Jurus Mortal Kombat Shaolin Monks PS2

Semua jurus-jurus ini dapat dilakukan asal Fatality, Multality, dan Brutality meter yang telah penuh menjadi warna merah.


1. Liu Kang

A. FATALITIES
I. Tekan arah bawah, kiri, atas, kanan, kotak.
II. Tekan arah kiri, atas, atas, kanan, kotak.
III. Tekan arah kanan, atas, kanan, atas, kotak.
IV. Tekan arah kiri, kanan, bawah, bawah, kotak.
V. Tekan arah atas, kanan, bawah, kiri, kotak.
VI. Tekan arah bawah, kanan, kiri, kiri, kotak.
VII. Tekan arah bawah, kiri, kanan, atas, kotak.
VIII. Tekan arah kiri, kiri, kiri, atas, kotak.

B. MULTALITIES
I. Tekan arah atas, bawah, atas, bawah, segitiga.
II. Tekan arah kiri, kanan, atas, atas, segitiga.

C. BRUTALITY
I. Tekan arah kanan, atas, bawah, bawah, bulat.


2. Kung Lao
A. FATALITIES
I. Tekan kanan 4x, kotak.
II. Tekan kanan 2x, atas 2x, kotak.
III. Tekan kiri, kanan, kiri 2x, kotak.
IV. Tekan kiri, kanan, kiri, bawah, kotak.
V. Tekan atas 2x, kiri, atas, kotak.
VI. Tekan atas 3x, bawah, kotak.
VII. Tekan kiri, atas, kanan 2x, kotak.
VIII. Tekan atas 3x, kanan, kotak.
IX. Tekan atas, bawah, atas, kanan, kotak.

B. Multalities
I. Tekan atas, kanan, bawah, kiri, segitiga.
II. Tekan kiri, kanan 2x, kiri, segitiga.

C. Brutality
I. Tekan kiri 2x, atas 2x, bulat.


3. Scorpion

A. Fatalities
I. Tekan atas 2x, bawah 2x, kotak.
II. Tekan kanan, bawah, kanan 2x, kotak.

B. Multality
I. Tekan bawah 3x, atas, segitiga.

C. Brutality
I. Tekan kanan, kiri, kanan 2x, bulat.


4. Sub Zero

A. Fatalities
I. Tekan kanan, bawah, kanan 2x, kotak.
II. Tekan kiri, kiri, bawah, kanan, kotak III. Tekan kanan, kanan, bawah, kanan, kotak

B. Multality
I. Tekan atas 2x, bawah, atas, segitiga.

C. Brutality
I. Tekan atas, bawah, kiri, atas, bulat.


5. Kitana

A. Fatalities
I. Kiri 2x, kanan 2x, kotak.
II. Kanan 4x, kotak.


6. Johnny cage

A. Fatalities
I. Bawah 2x, kanan 2x, kotak.
II. Kanan 4x, kotak.


7. Reptile
A. Fatalities
I. Kiri, kanan, kiri, bawah, kotak.
II. Kiri 3x, bawah, kotak.
III. Atas 2x, kanan, kiri, kotak.


8. Barakka

A. Fatalities
I. Bawah, kiri, kanan 2x, kotak.
II. Kiri 4x, kotak.